Mapiau data ar gyfer trefi Cymru

Data am drefi a ble i ddod o hyd i ddata.

Adnodd gan Trefi Smart Cymru, prosiect gan Lywodraeth Cymru i annog a hwyluso trefi SMART.

Mapiau data ar gyfer trefi Cymru

Data am drefi a ble i ddod o hyd i ddata.

Adnodd gan Trefi Smart Cymru, prosiect gan Lywodraeth Cymru i annog a hwyluso trefi SMART.

Mapiau Data

Archwiliad data llawn

Map o’r holl ddata am drefi Cymru

Sganio’r gorwel

Setiau data sy’n debygol o ddod yn fwy perthnasol neu werthfawr yn y dyfodol

Data gwariant manwerthu

Map o’r holl ddata am wariant manwerthu

GWYBODAETH AM Y MAPIAU DATA

Gall data wella’r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Canfu ymchwil gan Lywodraeth Cymru nad yw llawer o drefi’n defnyddio fawr ar eu hasedau data. Priodolwyd hyn i ddiffyg gwybodaeth am ba ddata sydd ar gael.

Gofynnwyd i Urban Foresight archwilio’r holl ddata sy’n gysylltiedig â threfi yng Nghymru yn 2022. Comisiynwyd hyn gan raglen Blwyddyn y Trefi Smart Llywodraeth Cymru, sy’n cefnogi busnesau a gwasanaethau cyhoeddus i ddefnyddio technolegau digidol.

Mae tri map rhyngweithiol wedi cael eu datblygu i grynhoi’r setiau data sydd ar gael ac i gefnogi mwy i ddefnyddio’r asedau data.

Logo
Logo
Logo

© Urban Foresight Limited, 2022